САЗНАЈ ВИШЕ

Горња Добриња се налази на удаљености 20 км од Пожеге и заузима површину од 1330 ха и 95,51 ари, са 428 становника. Село је веома живописно и налази се испод брда Шиљковице, прошарано шумарцима и пашњацима уз доста потока и речица. Основна делазност житеља је пољопривреда, односно производња малине, купине, шљива, кромпира, ситних жита, а заступљено је и сточарство.

Развој инфраструктуре

Веома важне инвестиције тичу се изградње водоводне мреже („Водоснабдевање- Рзав“) као и асфалтирање локалног пута „Центар села“ – „Чарапићи“ у дужини од 4500 м и постављање расвете. Водовод је комплетно урађен за две године, почев од фазе пројектовања, ископа канала, полагања цеви за магистрални вод и секундарну мрежу, затим изградње два резервоара до завршне фазе у којој је прикључено 80 домаћинстава којима је обезбеђена употреба здраве и (редовно) контролисане пијаће воде. 

Развој туризма

Горња Добриња је атрактиван историјско-туристички локалитет који посетиоцима који дођу пружа посебне доживљаје аутентичних амбијената, како културно-историјских тако и природно-географских. Културно наслеђе је кључни елемент  и ресурс одрживог развоја Горње Добриње – родног места књаза Милоша Теодоровића Обреновића.

Потенцијале туристичке понуде огледају се у положају и међусобној повезаности објеката, споменика културе.